Konsultacje projektu programu współpracy

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Ilustracja do artykułu konsultacje 2017.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do konsultacji  projektu Rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2018. Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem organizacji pozarządowych w sprawie  projektu programu. Konsultacje trwać będą od 4 września do 25 września 2017 roku . Odbędą się w formie nadsyłania opinii i uwag drogą e-mailową, pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu oraz w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje o konsultacjach oraz projekt programu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony