Konsultacje rocznego programu współpracy

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego na rok 2019

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg


Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do  konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem organizacji pozarządowych w sprawie projektu programu. Konsultacje trwać będą od  12   września  do  8 października   2018  roku. Odbędą się w formie nadsyłania  opinii i uwag  drogą e-mailową, pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje o konsultacjach wraz z projektem programu  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony