Korespodencyjna Sesja Rady Powiatu

W związku z pandemią koronawirusa XVII Sesja Rady Powiatu odbędzie się w trybie korespondencyjnym.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Sesja odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2020r. roku o godz. 8.00  korespondencyjnie, według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie XVII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 8.00
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami - sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  4. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 8.00 do 10.00 - radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 1

b) zmiany uchwały  budżetowej  powiatu  ciechanowskiego  na  2020  rok  – DRUK Nr 2

c) ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – DRUK Nr 3

d) wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema przy ul. Powstańców Warszawskich 24 w Ciechanowie – DRUK Nr 4

e) podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu ciechanowskiego – DRUK Nr 5

f) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – DRUK Nr 6

5. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady – godz. 10.00 – 12.00

6. Stwierdzenie prawomocności obrad.

7. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami uchwał – godz. 12.00 - 13.00.

8. Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał – godz. 13.00.

9. Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Zawiadomienie dostępne do pobrania w załączniku na dole strony.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony