Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2022 r. na terenie powiatu ciechanowskiego w dniach od 4 do 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

informacja.jpg

Powiatowa Komisja Lekarska  ma swoją  siedzibę w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32 w lokalu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Komisja  pracuje w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00 nr tel. 660-484-851.

Zgodnie z listami  osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  w 2022 r., sporządzonymi przez  Urząd Miasta Ciechanów, Urząd Miasta i Gminy Glinojeck  oraz Urzędy Gmin: Ciechanów, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin i Sońsk,  przed  Powiatową Komisją Lekarską  powinno stawić się 581 osób, tj.

460  osób - rocznik podstawowy (2003)

88   osób -  roczniki  starsze

33  – kobiety

Termin kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego przedstawia się następująco:

 

Miasto Ciechanów                                 4 - 12.04.2022 r.

Gmina Ciechanów                               12 - 13.04.2022 r.  

Gmina Gołymin-Ośrodek                           13.04.2022 r.

Miasto i Gmina Glinojeck                   14 i 19.04.2022 r.

 

15.04.2022 r. PRZERWA  W  PRACACH  KOMISJI

 

Gmina Sońsk                                       19 - 21.04.2022 r.  

Gmina Opinogóra Górna                     21 - 25.04.2022 r.

Gmina  Grudusk                                         25.04.2022 r.

Gmina  Ojrzeń                                            26.04.2022 r.

Gmina  Regimin                                         27.04.2022 r.

Kobiety                                                      28.04.2022 r.

 

Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę  w celu przymuszenia,  albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwalifikacja wojskowa to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Przeprowadza się ją w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP.

Kwalifikacja rozpoczyna się od stawiennictwa przed komisją zdrowia, a kończy rozmową z przedstawicielem wojskowej komendy uzupełnień. To on decyduje o skierowaniu (bądź nie) do odbywania czynnej służby wojskowej i wręcza książeczkę wojskową.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony