Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zaproszenie do udziału w konkursie

Ilustracja do artykułu Barwy wolontariatu-Plakat.jpg

 

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego  przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl 

 MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony