Jej organizatorem byli pracownicy Kierunku Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

W piątek 20 kwietnia br. odbyła się XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mózg – umysł – uczenie się”

Ilustracja do artykułu 13.jpg

Konferencja zgromadziła przedstawicieli świata nauki - profesorów i studentów – z:

  • Polskiej Akademii Nauk
  • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu
  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy
  • Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
  • PWSZ w Płocku, Włocławku i Ciechanowie,
  • Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

 

Wygłoszono 24 referaty w III sesjach planarnych oraz zaprezentowano 19 posterów w Studenckiej sesji plakatowej. Rozstrzygnięty został też konkurs plastyczny na plakat dotyczący uczenia się. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody.

Wśród gości zaproszonych na konferencję byli m.in. mąż Włodzimierz i syn Bartosz śp. senator Janiny Fetlińskiej oraz parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, naukowcy, nauczyciele, studenci uczelni i media.

Samorząd powiatowy reprezentował wicestarosta Andrzej Pawłowski, a gazeta samorządowa objęła wydarzenie patronatem medialnym.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony