Badaniem objęto m.in. region ciechanowski

O tym poinformował GUS podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 listopada br. w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC01416.JPG

We wszystkich miastach subregionalnych Mazowsza, również w Ciechanowie, firmy zdecydowanie częściej przenoszą swoją siedzibę poza obszar miasta, przy czym w większości przypadków wybierają nową lokalizację w niewielkim oddaleniu od dotychczasowej. Najczęściej migrują przedsiębiorstwa młode, działające krócej niż 5 lat. Migracje przedsiębiorstw są ściśle powiązane z decyzjami ich właścicieli o zmianie miejsca zamieszkania. O tym poinformował GUS podczas konferencji prawowej która odbyła się 16 listopada br. w Ciechanowie.

W 2017 r. zarejestrowanych w Ciechanowie było prawie 4,5 tys. firm. Oznaczało to, że na tysiąc ciechanowian przypadało 101 podmiotów gospodarczych.

W gronie subregionalnych miast województwa mazowieckiego największą przedsiębiorczością wykazywali się mieszkańcy Radomia i Ostrołęki (114 firm na 1 tys. mieszkańców), kolejne były Siedlce (109) oraz Płock (103). W całym województwie mazowieckim zarejestrowanych było łącznie 809 tys. firm (150 na 1 tys. mieszkańców).

W Ciechanowie zanotowano ujemny bilans firm (rozumiany jako różnica między liczbą firm nowo zarejestrowanych a wyrejestrowanych) i jeszcze wyższe ujemne saldo ich migracji. Również w najbliższym otoczeniu Ciechanowa (gmina wiejska Ciechanów) zanotowano ubytek firm. Wynikało to przede wszystkim z ujemnego bilansu (różnicy między liczbą firm nowo zarejestrowanych a wyrejestrowanych).

Podobnie jak w przypadku ruchu ludności, migracje ciechanowskich firm odbywały się w obrębie najbliższego sąsiedztwa miasta. Wysoka współzależność między migracjami mieszkańców i firm wynikała przede wszystkim z faktu, że ponad dwie trzecie migrujących przedsiębiorstw na Mazowszu stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na ciechanowski adres decydowały się przede wszystkim podmioty z gmin powiatu ciechanowskiego. Do tych samych gmin najczęściej przeprowadzały się z kolei firmy opuszczające Ciechanów. Dużą część odpływu ciechanowskich firm stanowiły także migracje do Warszawy.

Jeśli pominiemy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to w przypadku napływu firm do Ciechanowa największą część stanowiły podmioty gospodarcze z Warszawy (50%) oraz najbliższej okolicy miasta (33%). Natomiast jeśli chodzi o odpływ firm, to najwięcej podmiotów z Ciechanowa odpłynęło do Warszawy.

Biorąc pod uwagę kierunki napływu do Ciechanowa firm według rodzaju prowadzenia działalności (sekcji PKD):

- z gmin w sąsiednim powiecie najliczniej przenosiły się firmy prowadzące działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (sekcja G).

Uwzględniając kierunki odpływu firm z Ciechanowa według rodzaju prowadzenia działalności (sekcji PKD):

- do gmin w sąsiednim powiecie najczęściej przenosiły się firmy prowadzące działalność związaną z opieką zdrowotną i pomocą społeczną (sekcja Q)

- do Warszawy i pozostałych gmin województwa najliczniej przenosiły się firmy prowadzące działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (sekcja G).

Adres zmieniały najczęściej młode przedsiębiorstwa, tj. działające krócej niż 5 lat.

BTW

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony