Młodzież recytowała Skamandrytów

W środę, 22.05.2019 po raz jedenasty odbył się organizowany cyklicznie przez Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Powiatowy Konkurs Recytatorski, przebiegający tym razem pod hasłem : „Spotkali się Pod Pikadorem”

Ilustracja do artykułu DSC_1155.JPG

Myśl przewodnia konkursu nawiązuje do obchodzonego w zeszłym roku stulecia powstania grupy literackiej Skamander. Jej członkowie: Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń i Antoni Słonimski zainicjowali powstanie tej grupy poetyckiej podczas otwarcia kawiarni „ Pod Pikadorem”, mieszczącej się na warszawskim Nowym Świecie pod numerem 57.  Misją Skamandrytów było rozpropagowanie poezji nie tylko w kręgach inteligenckich, ale przede wszystkim wśród zwyczajnych, często niewykształconych ludzi. By zrealizować ten cel, członkowie grupy podczas prezentacji swoich wierszy, form kabaretowych i odczytów używali języka potocznego, w tym neologizmów, a nawet wulgaryzmów, traktując poezję rzemieślniczo, przy jednoczesnym zachwycie codziennym życiem oraz zwykłym, szarym człowiekiem.  

Po wysłuchaniu wszystkich dwudziestu czterech prezentacji etapu powiatowego konkursu jury, w składzie: Monika Zbyszyńska- Matusiak – instruktor teatru, Jolanta Łupińska-Olbryś oraz Jolanta Koziatek – pracownice biblioteki powiatowej, przyznało nagrody i wyróżnienia.

Pierwszą nagrodę zdobył Jarosław Kadecki – reprezentant technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie,  druga nagroda trafiła do Amelii Bystrek – uczennicy Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku. Zdobywcą trzeciej nagrody został Stanisław Bronowski ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie.

Wyróżnienia  otrzymali: Izabela Komorowska, Julia Wiśniewska oraz Marcin Gontarek (wszyscy ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku), Barbara Smolińska ( Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie), Maria Potyrała i Anna Nałęcz ( obie ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie), Mikołaj Żbikowski z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, oraz Monika Chuma i Oliwia Jakubiak z Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie.

Nagrody pieniężne ufundowała Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, natomiast wyróżnienia (drobne upominki) – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Po ceremonii wręczenia nagród, biorąca udział w konkursie młodzież miała możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z przewodniczącą jury, Panią Moniką Zbyszyńską – Matusiak, współpracującą od wielu lat z biblioteką, specjalistką od recytacji.

W wydarzeniu wzięło udział sześć placówek oświatowych, w tym dwie z Glinojecka (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz Liceum Ogólnokształące im. Władysława Stanisława Reymonta), trzy z Ciechanowa (Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej , Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema oraz Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej) i jedna z Gołymina Ośrodka (Zespół Placówek Oświatowych). Reprezentowało je dwudziestu czterech uczestników, którzy wcześniej przeszli eliminacje w swoich szkołach.

Informacja:
Powiatowa Biblioteka Publiczna

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony