Konieczne są objazdy!

Przebudowana zostanie droga powiatowa Ciechanów-Opinogóra przez Kąty

Ilustracja do artykułu DSC02580.JPG

Firma wykonująca remont - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA z Ostrołęki najpierw przebuduje most w pobliżu miejscowości Kąty. Droga w tym rejonie będzie nieprzejezdna przez blisko 3 miesiące. Jednak dojazd do mostu z każdej strony jest możliwy. Przygotowano także przejście dla pieszych i rowerzystów. Jest to drewniany mostek przez rzeczkę i schody do niego prowadzące.

Modernizacja 6,5 km odcinka drogi do Opinogóry obejmie:

 •  wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6 metrów
 •  przebudowę mostu na rzece Sona w m. Kąty i 11 przepustów
 •  budowę ścieżki rowerowej o długości 6,4 km
 •  w miejscach z zabudową jednorodzinną budowę chodników
 •  odwodnienie ul. Kąckiej w Ciechanowie i budowę kanalizacji deszczowej (706 mb)
 •  przebudowę 12 skrzyżowań
 •  powstanie 110 zjazdów do nieruchomości
 •  uporządkowanie zieleni przydrożnej i nowe nasadzenia
 •  wprowadzenie nowej organizacji ruchu, oznakowanie pionowe, poziome oraz instalację urządzeń ruchu drogowego.

Koszt tej inwestycji to 11,5 mln zł.

 • Pozyskane dofinansowanie i wkład województwa mazowieckiego – w ramach „Mazowieckiego instrumentu wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” – wynosi 4,2 mln zł.
 • Powiat ciechanowski przeznaczył na ten cel 4,450 mln zł,
 • Samorząd miasta Ciechanowa wsparł inwestycję kwotą 2,2 mln zł,
 • a Gmina Opinogóra Górna 700 tys. zł.                                                                            

Przebudowa drogi zakończy się w czerwcu 2019 r.

Głównym inwestorem zadania jest powiat ciechanowski, a wszystkie prace nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony