Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa dotyczy osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego

Jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Ilustracja do artykułu włacz-swoja-szanse.jpg

Uczestnikami projektu mogą zostać:

- Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
- Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
- Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
- Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- Osoby z niepełnosprawnościami,
- Osoby korzystające z PO PŻ,
- Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Wszelkie pytania można kierować na adres: wlaczswojeszanse@semius.pl

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony