Punkty pracują od stycznia 2017 roku

Zostały utworzone w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Ilustracja do artykułu prawo7.jpg

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255).

Takie punkty na terenie powiatu prowadzi Fundacja TOGATUS PRO BONO.

1 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Gminy w Gołyminie Ośrodku
ul. Szosa Ciechanowska 8
06-420 Gołymin Ośrodek

Poniedziałek: godz. 8.00 - 12.00
Wtorek: godz. 10.00 - 14.00
Środa: godz. 12.00 - 16.00
Czwartek, Piątek: godz. 13.00 - 17.00

2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Grudusk
Ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

Poniedziałek: godz. 8.00 - 12.00
Wtorek: godz. 10.00 - 14.00
Środa: godz. 12.00 - 16.00
Czwartek: godz. 14.00 - 18.00
Piątek: godz. 13.00 - 17.00

Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

· osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,

· osoby korzystające z pomocy społecznej,

· osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci i weterani

· ofiary represji wojennych i okresu powojennego,

· kobiety w ciąży

· osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Zadanie finansowane jest ze środków przekazanych przez Powiat Ciechanowski.
Porad prawnych udzielają profesjonalni prawnicy FUNDACJI TOGATUS PRO BONO.

Więcej informacji na stronie fundacja.togatus.pl
i darmowapomocprawna.ms.gov.pl

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony