Nabór przedstawicieli do Komisji Konkursowej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu ciechanowskiego do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  ogłasza nabór  przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 w sekretariacie Starostwa  pokój 108 I p. bądź za posrednictwem poczty na w/w adres w terminie do 20 listopada 2018 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru w załączeniu:

 

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony