Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert .

Ilustracja do artykułu Ststw.jpg

Zgłoszenie  przedstawicieli organizacji pozarządowych  do Komisji Konkursowej  powołanej do przeprowadzenia otwartego  konkursu  na realizację w 2020 roku  zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub  świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego należy  przesłać lub złożyć osobiście  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7  w sekretariacie Starostwa pokój 108 I p. bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres w terminie do 15  października   2019 roku.

W załączniku formularz zgłoszeniowy wraz z pełną treścią ogłoszenia do pobrania.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony