Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu  ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadaniem komisji będzie ocena formalna i merytoryczna ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatiowego w Ciechanowie w terminie do 11 lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje o naborze w dziale Otwarty konkurs ofert w 2019 roku oraz w załączonym ogłoszeniu.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony