Logo Komunikacja Bez Barier

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu  ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadaniem komisji będzie ocena formalna i merytoryczna ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatiowego w Ciechanowie w terminie do 11 lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje o naborze w dziale Otwarty konkurs ofert w 2019 roku oraz w załączonym ogłoszeniu.

MP

Powrót na początek strony