Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

Dzisiaj, 19 sierpnia br. odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji, na której rozpatrzono 9 projektów uchwał

Ilustracja do artykułu image001.jpg

Radni opowiedzieli się  za zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanowskiego. Plan dochodów uległ zwiększeniu o 1.341.011,00 zł w tym: - dochody bieżące – zwiększenie o 1.326.511,00 zł; - dochody majątkowe – zwiększenie o 14.500,00 zł.  Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę  1.341.011,00 zł w tym: - wydatki bieżące – o 1.324.911,00 zł, wydatki majątkowe o – 16.100,00 zł. Zostały wprowadzone zmiany w planie budżetu powiatu na 2019 r. Dochody bieżące powiatu ciechanowskiego zostały zwiększone o kwotę 1.177.635,00 zł, dochody majątkowe o 14.500,00 zł. Natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.387.678,00 zł, a wydatki majątkowe o 43.100,00 zł.

Radni wyrazili zgodę na obciążenie dwóch nieruchomości powiatu ciechanowskiego, położonych w Ciechanowie, służebnością przesyłu.

Radni głosowali za udzieleniem pomocy finansowej Gminie Sońsk na dofinansowanie organizacji nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

Został również przyjęty Program  oraz Regulamin wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym.

Ostatnim punktem głosowania podczas sesji było dostosowanie nazwy Szkoły Policealnej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony