Nagrody dla sportowców i trenerów

Rada Powiatu Ciechanowskiego w dniu 25 stycznia 2021 roku przyjęła uchwałę nr VI/29/220/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

logo 1.jpg

Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej mogą składać wnioski  o przyznanie nagrody dla zawodnika lub trenera. Wnioski mogą być składane do dnia 31 marca 2021 r.

Uchwała wraz z Regulaminem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony