NGO mogą składać oferty na przeciwdziałanie COVID-19

Na podstawie art. 15 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19.

Ilustracja do artykułu 93852488_944073822753967_1373311768511643648_n.jpg

 

Oferty przesłać na leży przez ePUAP /ov4n6ri75n/ lub na skrzynkę mailową starostwo@ciechanow.powiat.pl wraz z oświadczeniem (załącznik poniżej) oraz kopią aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/pobranym samodzielnie wydrukiem komputerowym z aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przesłane dokumenty (oferta i oświadczenie) powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

O przyjęciu do realizacji oferty bądź jej odrzuceniu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

W razie jakichkolwiek pytań pracownicy Wydziału Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju są do Państwa dyspozycji – tel. 729 055 950.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony