Logo Komunikacja Bez Barier

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Ciechanowskim w 2021 roku

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w ramach Edukacji Prawnej przeprowadziła w powiecie ciechanowskim w dniu 24.09.21 r. dwa spotkania edukacyjne. Prelegentem z ramienia fundacji była pani radca prawny Aleksandra Cendrowska, która spotkała się z grupą seniorów z Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie. Seniorzy dowiedzieli się jak działa system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, poznali także zagadnienia z zakresu praw konsumenta i prawa spadkowego. Uczniowie ponad wiadomości dot. systemu nieodpłatnego poradnictwa, dowiedzieli się o podstawach systemu sądownictwa, rodzajach zawodów prawniczych oraz szeregu swoich praw i obowiązków obywatelskich.

IMG_1857.jpg

Spotkania edukacyjne planowane są dla różnych grup odbiorców w formie stacjonarnej, jak i zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Zapisy pod numerem telefonu: 729-055-949.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony