Nosi nazwę „Patrz i słuchaj"

Skierowana jest do pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego

Ilustracja do artykułu policja_logo9999.jpg

Planowany termin realizacji działań profilaktycznych w ramach akcji przewidziany jest

od 26 marca do końca września 2018 roku.

Policjanci będą podejmować działania promujące korzystanie z przejść dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez jezdnie.

Koncentrację uczestników drogi mogą rozpraszać następujące czynniki:

- wizualne, które odciągają wzrok od drogi np. reklamy, wystawy, rozmowy z innym uczestnikiem ruchu drogowego, obsługa telefonu, tabletu czy nawigacji,

- słuchowe, które odciągają percepcję słuchową od sytuacji drogowej, np. głośne słuchanie muzyki, rozmowy, hałas.

Policjanci w ramach akcji informacyjno - edukacyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ!” będą informować, edukować, apelować i prosić uczestników ruchu drogowego o rozwagę, jak również zachowanie ostrożności.

Na podstawie inf. KPP w Ciechanowie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony