Miejsce ma upamiętnić walkę mieszkańców Ciechanowa i regionu o wolną i niepodległą Polskę

Powstał Społeczny Komitet Niepodległy Ciechanów 100 - w celu utworzenia w Ciechanowie muzeum historycznego

Ilustracja do artykułu wykleci1.jpg

Foto: Budynek przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Komitet powstał 20 marca. Został powołany przez grupę osób, w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

W informacji o powołaniu komitetu czytamy:

„Rok obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą jest wyjątkowym rokiem dla wszystkich obywateli RP. Warto tak go uczcić, aby wszyscy, którzy złożyli ofiarę zdrowia czy życia dla odzyskania naszej niepodległości, byli odpowiednio upamiętnieni. Nie interesuje nas stawianie pomników, odsłanianie kolejnych tablic, murali, itp. Naszym zdaniem najlepszym, trwałym i godnym upamiętnieniem tej znaczącej rocznicy będzie utworzenie w Ciechanowie muzeum historycznego (którego nazwę poddajemy do przedyskutowania, naszą propozycją jest "Muzeum Ciechanowskich Dróg do Wolności"). Uważamy, że odpowiednim miejscem do utworzenia takiej placówki jest kamienica u zbiegu ulic 11 Listopada i 11 Pułku Ułanów Legionowych - dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Budynek ten nie powinien służyć do innych celów, niż tylko świadczyć o heroizmie walki o niepodległość, uczyć kolejne pokolenia szanowania wolności. Jest on sam w sobie pomnikiem pamięci o ofiarach reżimu komunistycznego. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości nie możemy bezczynnie czekać, aż odejdą ostatni świadkowie, aż zatrą się ostatnie ślady walk i działań niepodległościowych XX wieku w Ciechanowie i regionie. Wiemy, że obecnie kamienica stanowi własność prywatną, dlatego będziemy apelowali do władz wszelkiego stopnia o jej wykupienie na cele muzealne i edukacyjne. Zdajemy sobie sprawę z kosztów przedsięwzięcia, ale również z tego, że w dzisiejszych czasach są różne możliwości pozyskiwania funduszy. Zwracamy się o poparcie naszej inicjatywy do wszystkich kombatantów, do rodzin żołnierzy, do parlamentarzystów i radnych wszystkich szczebli administracji samorządowej, do działaczy społecznych, ludzi kultury i nauki, do mediów. Zwracamy się do wszystkich, którym jest bliska idea Wolnej i Niepodległej Polski, o zaangażowanie się w projekt utworzenia muzeum upamiętniającego lokalnych bohaterów, ich często tragiczne losy. Prosimy o włączenie się we wspólne, ponadlokalne dzieło. Szczególnie prosimy o wsparcie wszystkie osoby, które uczestniczą 1 marca w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, składając pod budynkiem UB wiązanki kwiatów, czy zostawiając tam swoją modlitwę. Włączcie się Państwo w patriotyczny projekt przekształcenia tej nieruchomości z własności prywatnej na własność społeczną. Wszystkich, którzy biorą udział w Biegu Tropem Wilczym i innych wielu podobnych inicjatywach, prosimy o pomoc w upamiętnieniu wszystkich Niezłomnych, głównie wewnątrz budynku, który jest sam w sobie świadkiem historii XX wieku” – czytamy w uzasadnieniu podjętej inicjatywy.

Komunikat podpisała Jagoda Płodziszewska ze Społecznego Komitetu Niepodległy Ciechanów 100.


Zapytania dotyczące inicjatywy można kierować na adres e-mail: niepodleglyciechanow100@wp.pl

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony