Nowa Radna w Radzie Powiatu Ciechanowskiego

W poniedziałek 30 października odbyła się LXV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.

grupowe.jpg

W związku z wyborem Pana Adama Krzemińskiego na Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i wydaniem przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie postanowienia nr 124/2023 z dnia 23 października 2023, stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Adama Krzemińskiego wybranego do Rady Powiatu Ciechanowskiego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 4 – Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Wobec powyższego wynikła potrzeba uzupełnienia składu Rady Powiatu.

Nową radną została Pani Jolanta Szymańczyk, kandydatka z listy Nr 4  Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku uzyskała kolejno największą liczbę głosów a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Podczas  sesji nowa radna uroczyście złożyła ślubowanie słowami:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.

Jest to nie tylko wymóg ustawy ale również branie odpowiedzialności za przestrzeganie prawa jak i za rzetelne wypełnianie obowiązków radnego względem wyborców.

Od momentu złożenia ślubowania radna rozpoczyna pełnić swoją funkcję w tej kadencji.

Po złożeniu uroczystego ślubowania Pani Jolanta Szymańczyk uzupełniła skład Rady Powiatu.

https://esesja.tv/transmisja/42287/sesja-rady-w-dniu-poniedzialek-30-pazdziernika-2023.htm

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony