Ekonomia społeczna to inaczej działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne

Blisko 50 nowych miejsc pracy powstanie w przedsiębiorstwach społecznych na północnym Mazowszu

Ilustracja do artykułu razem.jpg

Komisja oceny wniosków działająca przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zdecydowała o przyznaniu na ten cel blisko 800 tys. zł w ramach dotacji i wsparcia pomostowego.

W subregionie ostrołęckim i ciechanowskim powstaną nowe miejsca pracy zarówno w istniejących jak i nowozakładanych przedsiębiorstwach społecznych. Instytucje, które otrzymały dotację w II naborze biznesplanów zajmują się różnymi obszarami. Są wśród nich firmy z branży budowalnej jak Spółdzielnia Socjalna „Budowlańcy” z Ciechanowa oraz Spółdzielnia Socjalna „Pracuś” z Czerwina czy sprzątającej – Spółdzielnia Perfekt-Socjal z Czarnocinka. Są przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją imprez plenerowych: Grodzisko z Gruduska czy Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi z Długosiodła. Ale są też takie, które oferują usługi opiekuńcze (Sosenka z Krasnosielca czy Pracuś z Czerwina) lub bezpośrednio pracą z seniorami (Stowarzyszenie As z Mławy). Na uwagę zasługują przedsiębiorstwa, które podjęły temat usług krawieckich (Fundacja „Patrzę w Przyszłość z Wąsewa oraz spółdzielnia tworzona przez gminę Pułtusk i Towarzystwo Naukowe Educare.

Pomysły na biznes społeczny są nieszablonowe. – Usługa jaka powstanie przy wsparciu z mOWES polega na pośredniczeniu w sprzedaży produktów rolno-spożywczych od lokalnych producentów z Mazowsza, przy wykorzystaniu automatyzacji sprzedaży 24h/7 dni w tygodniu – mówi Sebastian Szczepaniak z Fundacji Pracy Narodów. – Dzięki temu będziemy mogli oferować produkty w cyklu stałym co generuje większe zyski i dostępność dla klientów. W dużym stopniu chcemy oferować żywność ekologiczną i produkty zazwyczaj nie dostępne w pobliskich sklepach, ale jedynie w specjalistycznych sklepach lub stoiskach – dodaje.

Głównym celem działań Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy jest tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej. W ciągu trzech lat planuje się, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z subregionów ciechanowskiego, ostrołęckiego i radomskiego znajdzie 180 osób oddalonych od rynku pracy. – Utworzenie nowych miejsc pracy znacząco wpłynie na możliwości funkcjonowania na rynku naszej spółdzielni – mówi Marzena Kuśmierczyk ze Spółdzielni Socjalnej „Na wspólnej” z Ostrołęki. – Obecnie konkurencja w branży gastronomicznej jest tak duża, że istnieje potrzeba zmiany zarówno w obszarze organizacji pracy jak i wyposażeniu, wystroju wnętrza – mówi przy okazji własnego biznesplanu.

Inni dofinansowani tak opisują swoje plany. – Dzięki dotacji wzbogacimy ofertę o zabawę z elementami edukacji i terapii, szczególnie na świeżym powietrzu. Dysponujemy dużym ogrodzonym terenem przy lokalu spółdzielczym, stwarzając dzieciom atrakcyjne warunki do aktywnego wypoczynku i nauki. Zatrudniając nowe osoby zaoferujemy opiekę nad dzieckiem w domu klienta (nianie na telefon) oraz organizację i animację imprez okolicznościowych takich jak: komunie, chrzty, .śluby (wesela), urodziny i inne imprezy – mówi Andrzej Więckiewicz ze Spółdzielni Socjalnej „Razem”. W podobnej branży – przedszkolnej – miejsca pracy tworzyć będzie Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”.

Wśród tegorocznych dofinansowanych podmiotów ekonomii społecznej znalazło się również Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, które zostało nagrodzone tegorocznym wyróżnieniem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej. Głównym obszarem działania Stowarzyszenia jest zwiększenie aktywności seniorów w lokalnych środowiskach poprzez różne formy aktywności w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej i naukowej. Nowa dotacja dla wydzielonej ze stowarzyszenia spółki zostanie przeznaczona na rozszerzenie dotychczasowej działalności o usługi fizykoterapii, konsultacyjne i szwalnię strojów ludowych.

Ekonomia społeczna to inaczej działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Istotne jest w niej to, że poza celem zarobkowym (zyskiem) ważne są też działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych). Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

Działania w ramach mOWES zakładają utworzenie miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. – Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy. – Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej obok pomocy finansowej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym oraz wizyty studyjne do dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych - dodaje.

Drugi już nabór biznesplanów dotyczył dwóch subregionów województwa mazowieckiego: ostrołęckiego i ciechanowskiego. Alokacja na wsparcie finansowe dla okolic Ciechanowa została wyczerpana. Kolejne nabory odbędą się jeszcze w czerwcu dla subregionu radomskiego, oraz na jesieni w subregionie ostrołęckim.

Dofinansowane grupy inicjatywne, spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne:

subregion ciechanowski

1. Spółdzielnia Socjalna „Razem” (63.200 zł)
2. Spółdzielnia Socjalna „PERFEKT-SOCJAL” (63.200 zł)
3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS (79.000 zł)
4. Gmina Pułtusk/Towarzystwo Naukowe Educare (79.000 zł)
5. Spółdzielnia Socjalna „Budowlańcy” (79.000 zł)
6. Spółdzielnia Socjalna „Grodzisko” (31.600 zł)
7. Fundacja Pracy Narodów (31.600 zł).

subregion ostrołęcki

8. Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” (79.000 zł)
9. Fundacja „Patrzę w Przyszłość” (47.400 zł)
10. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi (63.200 zł)
11. Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” (47.400 zł)
12. Spółdzielnia Socjalna „PRACUŚ” (47.400 zł)
13. Grupa inicjatywna „SOSENKA” Łukasz Skorupski, Hubert Skorupski, Elżbieta Skorupska, Zdzisław Skorupski (63.200 zł).

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: http://ostroleka.iwes.pl/wyniki-ii-konkursu-biznesplanow-na-nowe-miejsca-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych/


Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Będą realizowane do 2019 roku.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony