Była to dwudziesta sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Radni podczas sesji przyjęli pięć uchwał oraz zapoznali się m.in. z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2017 rok

Ilustracja do artykułu DSC09188.JPG

Sesja odbyła się 30 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7. Rozpoczęła się od wprowadzenia do porządku obrad dwóch punktów, dotyczących dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz planu inwestycyjnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Radni rozpatrzyli i przyjęli 5 uchwał, które dotyczyły:

- projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,

- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok,
- przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”,

- przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednomyślnie.

Oprócz stałych punktów sesji, jak: stwierdzenie prawomocności i otwarcie sesji Rady Powiatu, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu i sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, wystąpień przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości, znalazły się interpelacje i zapytania. Podczas styczniowej sesji dotyczyły one: źle zakończonego chodnika w ulicy Przasnyskiej i niebezpieczeństwa dla rowerzystów poruszających się tym odcinkiem drogi oraz potrzeby darmowych wejściówek na basen w DPS Kombatant dla seniorów (radna Ewa Gładysz); planów samorządu województwa w sprawie uchwały antysmogowej (radny Stanisław Kęsik).

Starosta Sławomir Morawski odpowiadając na interpelacje zapowiedział, że w sprawie chodnika zostanie zgłoszony wniosek do zarządcy wojewódzkiego drogi, przy której położona jest ul. Przasnyska, a sprawa bezpłatnych wejściówek na basen dla seniorów będzie rozważona przez dyrekcję jednostki.

Ważnymi punkami obrad było zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2017 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

Bogatą ofertę Powiatowego Centrum Kultury przedstawiła dyrektor Teresa Kaczorowska, którą zaprosiła jednocześnie radnych na otwarcie (1 lutego br.) wyremontowanego dolnego parteru budynku i wystawę malarstwa Stanisława Osieckiego. Oferta Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, ze względu na chorobę dyr. Teresy Sadowskiej została zaprezentowana radnym w formie pisemnej.

W wolnych wnioskach i oświadczeniach radni zgłosili kilka punktów i dotyczyły one: zaproszenie na sesję dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie i przedstawienia sytuacji placówki (radna Agnieszka Bukowska); zatrudnienia niektórych nauczycieli szkół gimnazjalnych w szkołach średnich powiatu, dla których zabraknie miejsca w szkołach podstawowych po wprowadzeniu reformy oświaty (radny Adam Krzemiński); podziękowania dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za interwencję na oblodzonej drodze do Opinogóry (radny Stanisław Kęsik) i nowej strony internetowej Starostwa Powiatowego (Krystyna Slubowska – kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa).

Relację z sesji można też obejrzeć na stronie telewizji CiechTivi.pl

https://www.youtube.com/watch?v=zL5QVylQ-qs

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony