Była to trzydziesta druga sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Radni rozpatrzyli trzy sprawozdania z pracy służb, inspekcji i z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przyjęli 2 uchwały

Ilustracja do artykułu s1.jpg


Sesja odbyła się 28 maja 2018 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Rozpatrzone sprawozdania dotyczyły:

- działań Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w realizacji Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi

- analizy działań ratowniczych oraz gotowości jednostek straży pożarnych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku 2017 opracowanej przez Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie (informację przedstawił Komendant Powiatowy PSP starszy brygadier Arkadiusz Muszyński)

- informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu ciechanowskiego w roku 2017 (przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Mariusz Dobosz)

Przyjęte przez radnych uchwały objęły:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok

Pozostałe punkty obrad:

  • Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu V kadencji
  • Przedstawienie porządku obrad
  • Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu
  • Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
  • Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości  

Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły:

pomocy w utrzymaniu porządku wokół kościoła farnego i ołtarza polowego w Ciechanowie, które w ostatnim czasie stały się miejscem libacji alkoholowych organizowanych przez nietrzeźwych mężczyzn (radna Ewa Gładysz); nieczynnych wind na dworcu PKP w Ciechanowie oraz braku oznakowania poziomego na wielu ulicach w mieście (radny Stanisław Kęsik). Zgłoszone problemy zostaną przekazane do właściwych służb.

Ponadto radni powiatu podjęli stanowisko w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony