Była to ostatnia sesja przed przerwą wakacyjną

Trzydziesta trzecia sesja odbyła się 25 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC03102.JPG

Relacja z sesji na natenie CiechTivi.pl

Radni przyjęli sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami; rozpatrzyli informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie nt. stanu sanitarnego Powiatu Ciechanowskiego za 2017 rok (przedstawiła ją Wiesława Krawczyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie) oraz informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie - o stanie środowiska w Powiecie Ciechanowskim w 2017 roku (krótką informację, w zastępstwie Andrzeja Gwizdały – Czaplickiego przedstawiła i na pytania radnych odpowiedziała Małgorzata Pałka z WIOS w Ciechanowie).

Radni podjęli też uchwały w sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,

- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok,

- ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Ciechanowskiego - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego (wynagrodzenie zostało ustalone w kwocie 10 620 zł. Zmiana związana jest z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 marca br. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Wprowadza ono od 1 lipca 2018 r. nową tabelę zmieniającą wielkość wynagrodzenia. Zmniejszy się ono o 1 745 zł. miesięcznie.
Radni nie byli w tej sprawie jednomyślni. Jedenaścioro z nich głosowała za podjęciem uchwały, dwoje było przeciwnych, a czworo wstrzymało się od głosu.

- radni przyjęli też zgłoszony przez starostę ciechanowskiego S. Morawskiego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym i dzielenie bonifikaty na rzecz skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego budynku przy ul. 17 stycznia 49 w Ciechanowie za kwotę 1 976 152,50 zł. (chodzi tutaj o część mieszkalną budynku dawnej bursy szkolnej na potrzeby zakwaterowania sił zbrojnych RP)).

Trzy pozostałe uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Pozostałe punkty obrad objeły:

- Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu V kadencji.

- Przedstawienie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

- Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.

- Interpelacje i zapytania, które dotyczyły:

  • przebudowy drogi Gąsocin-Sońsk i budowy ścieżki rowerowej dla mieszkańców (radny Włodzimierz Drążek);
  • nieotwieralnych niektórych okien w nowej siedzibie Powiatowej Biblioteki publicznej w Ciechanowie (radna Ewa Gładysz);
  •  nieestetycznych witaczy przy wjeździe do miasta, nieczynnych wind na dworcu PKP w Ciechanowie i kolejek do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego (radny Stanisław Kęsik);
  •  wstrzymania dofinansowania dla klubu Jurand w Ciechanowie (radny Marcin Stryczyński);
  •  zakresu prac remontowych na drodze Ruszkowo-Sońsk (radny Wiesław Balcerzak).

Odpowiadając na pytania, starosta S. Morawski poinformował, że w budynku biblioteki, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w tych pomieszczeniach, gdzie okna są nieotwieralne następuje mechaniczna wymiana powietrza, poprzez wentylację. Inne okna się otwierają; Przy remoncie drogi z Sońska do Gąsocina nie planuje się budowy ścieżki rowerowej. A sprawa witaczy i nieczynnej windy na dworcu zostaną przekazane do odpowiednich instytucji.

Podczas sesji Sławomir Morawski – starosta ciechanowski odebrał statuetkę honorową oraz został wyróżniony tytułem „Samorządowiec 20-lecia” przyznanych przez Związek Powiatów Polskich. Nagrodę wręczył przedstawiciel Związku Powiatów Zbigniew Deptuła.

Innym miłym akcentem sesji rady powiatu było wręczenie nagród rzeczowych uczniom szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd za sukcesy w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Sześcioro uczniów uzyskało tytuły laureata bądź finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych. O tym piszemy więcej https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/aktualnosci/statuetka-i-tytul-samorzadowca-20-lecia-dla-starosty-ciechanowskiego-oraz-nagrody-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych.html

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony