Była to 34. sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji

Radni przyjęli sześć uchwał i wysłuchali informacji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

Ilustracja do artykułu ses8.jpg

Uchwały, przyjęte jednomyślnie przez radnych powiatowych dotyczyły:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok,

3) zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego,

4) zmiany uchwały Nr V/30/180/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2018 roku,

5) uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznania,

6) zmiany uchwały Nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.

Sesja odbyła się 24 września 2018 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Radni rozpatrzyli informację Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ciechanowskiego w roku szkolnym 2017/2018. Informację przedstawił wicestarosta Andrzej Pawłowski, a następnie wyniki matur i egzaminów zawodowych w szkołach omówiła kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Jolanta Obidzińska.

Radni zgłosili także interpelacje i zapytania, które kolejno dotyczyły:

 • braku kursów autobusów z Gołymina do Pułtuska (wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Kowalski);
 • braku inwestycji na drodze miejskiej - ulicy Błękitnej w Ciechanowie, braku miejsc postojowych dla kupców korzystających z nowej hali targowej w Ciechanowie i podziękowania za przebudowę drogi powiatowej Ciechanów-Młock (radna Agnieszka Bukowska);
 • braku wiaty przystankowej przy ulicy Sońskiej w Ciechanowie - vis a vis salonu samochodowego (radny Łukasz Lewandowski);
 • problemu z wyjazdem z miejsca dla osób niepełnosprawnych przy jednym z dużych sklepów przy ul. Armii Krajowej i trudności z dojazdem autobusem do Pułtuska (radny Stanisław Kęsik);
 • problemu z dojazdem komunikacją autobusową z Gołymina do Pułtuska oraz do Makowa Mazowieckiego i dostosowania rozkładów jazdy firmy Sanimax-Transport S.C, prowadzącej kursy na terenie powiatu do potrzeb uczniów (radny Wiesław Balcerzak).
 • Starosta ciechanowski Sławomir Morawski odpowiadając na interpelacje radnych poinformował, że firma Sanimax-Transport S.C, która obsługuje linie autobusowe na terenie powiatu wystąpiła do marszałka województwa mazowieckiego z wnioskiem o zezwolenie na obsługę trasy z Ciechanowa do Pułtuska.
 • Przebudowa drogi Ojrzeń –Grabówiec została przyjęta do realizacji, ale wymaga dużych nakładów finansowych i wsparcia zewnętrznego. Nie można więc powiedzieć, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana.
 • Budowa wiaty przystankowej przy ul. Sońskiej wymaga dostosowania się do przepisów, które w sytuacji, gdy trwa okres gwarancyjny przebudowanej ulicy nie pozwalają na inwestycje w tym rejonie.
 • Pozostałe interpelacje, dotyczące spraw miejskich starosta skieruje do prezydenta Ciechanowa.


Miłym momentem podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu było wręczenie nagród uczniom szkół powiatu ciechanowskiego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym.

Nagrody i symboliczne kwiaty otrzymali:

 • Aleksandra Antczak – I LO w Ciechanowie
 • Grzegorz Szymański – Technikum nr 1, Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie
 • Magdalena Żółtańska – II LO, Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie
 • Michał Piotr Kukliński – Technikum nr 3, Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie
 • Przemysław Kołakowski – Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
 • Patrycja Morawska – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.
  Gratulacje maturzystom, w imieniu samorządu złożyli: starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski.

Na zakończenie obrad przewodniczący Zbigniew Gutowski podziękował wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego za ciężką, rzetelną pracę na rzecz mieszkańców.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony