Była to XXIV sesja Rady V kadencji

Majowa sesja odbyła się 29 maja br. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

Ilustracja do artykułu DSC00274.JPG

Obrady rozpoczęły się miłym akcentem - wręczeniem nagród laureatom szczebla powiatowego etapu regionalnego szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Dwadzieścioro dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego odebrało dyplomy i nagrody za najciekawsze prace mówiące o zasadach bezpiecznego obchodzenia się ze środkami chemicznymi.

Wyniki konkursu plastycznego bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa:

Kategoria wiekowa klasy 0-3

1. Amelia Kowalska- SP Humięcino
2. Tomasz Morawski-SP Wola Wierzbowska
3 Julia Purzycka – SP Wola Wierzbowska
4. Matylda Szulc –SP Regimin
5. Weronika Mikiewicz- SP Gumowo
6. Anna Stryjewska- SP Humięcino

Wyróżnienia:

- Igor Chmiel- SP Humięcino
- Szymon Wojciechowski- SP Węgra
- Bartosz Soliński- SP Szulmierz
- Paulina Wasiak – SP Ościsłowo

Kategoria wiekowa klasy 4-6:

1. Aleksandra Baranowska- SP Opinogóra Górna
2. Jakub Pyzara- SP Sońsk
3. Renata Szarlak- SP Opinogóra Górna
4. Patryk Przybyłowski- SP Gumowo
5. Julia Dworzyńska- SP Gołymin
6. Weronika Zaręba- SP Szulmierz
-Joanna Frączkowska -SP Ojrzeń

Wyróżnienia:

- Jakub Jedlak- SP Rostkowo
- Radosław Pingielski- SP Opinogóra Górna
- Daniel Moczulak – SP Zielona

Nagrody dzieciom wręczył starosta Sławomir Morawski i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski w towarzystwie: kierownik KRUS w Ciechanowie Marioli Kołakowskiej, dyrektora delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztofa Bieńkowskiego, dyrektora oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Janusza Guśniewskiego, kierownikk biura Izby Rolniczej w Ciechanowie Aliny Demby i przedstawiciela firmy zajmującej się środkami chemicznymi, sponsorującej nagrody.


Majowa sesja była wyjątkowa, gdyż radni nie głosowali nad przyjęciem uchwał. Za to przedstawione zostały dwie informacje o pracy służb i inspekcji: informacja Stanisława Skrobisza - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 2016 roku i informacja mł. bryg. Arkadiusza Muszyńskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim w 2016 roku.

Pozostałe punkty obrad dotyczyły:

- stwierdzenia prawomocności i otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu V kadencji,
- przedstawienia porządku obrad,
- przyjęcia protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu,
- sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami,
- wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości,
- interpelacji i zapytań
- odpowiedzi na interpelacje i zapytania
- wolnych wniosków i oświadczeń.

Interpelacje zgłoszone przez radnych dotyczyły:

- przygotowania regulaminu nagród dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat, odnoszących znaczące sukcesy w nauce i innych dyscyplinach; poprawy nawierzchni drogi z Sońska do Gąsocina; poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ulicy Nowokolejowej w Ciechanowie (zwiększył się tam ruch w związku do dowożeniem dzieci i młodzieży do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, wszystkie interpelacje zgłosił radny Adam Krzemiński);

- powołania specjalnej nagrody powiatowej dla działaczy kultury, tworzących na ziemi ciechanowskiej (radny Stanisław Kęsik);

Odpowiadając na zapytania starosta Sławomir Morawski podkreślił, że w tej chwili nagrody specjalne otrzymują nie tylko najlepsi maturzyści ze szkół powiatowych, ale również laureaci olimpiad przedmiotowych. Nagrodzenie kolejnej grupy zdolnych uczniów zostanie omówione przez Zarząd Powiatu.

Zdaniem starosty Morawskiego, odcinek drogi z Sońska do Gąsocina, nie jest najpilniejszym zadaniem drogowym do wykonania. O wiele bardziej naprawy wymaga droga w kierunku miejscowości Cichawy i zostanie ona ujęta w planach remontowych powiatu na 2018 rok.

Ulica Nowokolejowa w Ciechanowie jest drogą miejską i problem zwiększającego się natężenia ruchu zostanie przedstawiony samorządowi miejskiemu.

Propozycja ustanowienia powiatowej nagrody dla działaczy kultury stanie pod obrady Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

Kolejna sesja odbędzie się 26 czerwca 2017 roku.

BTW

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony