To dwudziesta piąta sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego tej kadencji

Sesja obfitowała w wiele miłych akcentów. Radni zajmowali się tematami związanymi z pracą samorządu powiatowego

Ilustracja do artykułu s1.jpg

Jednym z nich były gratulacje złożone Łukaszowi Kapczyńskiemu – członkowi Zarządu Powiatu, w związku z jego wygraną w wyborach na urząd burmistrza miasta i gminy Glinojeck (II tura wyborów odbyła się 25 czerwca). Gratulacje w imieniu Zarządu i całej Rady Powiatu złożyli: starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski.

Kolejnym miłym momentem było wręczenie nagród uczniom – olimpijczykom i sportowcom – juniorom za osiągnięcia naukowe i sportowe. Nagrody otrzymali laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego oraz sportowcy z Ciechanowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Mazovia” za wysokie osiągniecia sportowe w podnoszeniu ciężarów.

Finalistami oraz Laureatami Olimpiad przedmiotowych i tematycznych w roku szkolnym 2016/2017 zostali:

I LO

- Finalistą 47. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego został Paweł Michalski uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Opiekę nad przygotowaniem Pawła do Olimpiady sprawowała Izabela Szymańska nauczycielka tejże szkoły.

- Finalistą 63. Olimpiady Chemicznej został Jakub Ropelewski uczeń III I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Opiekę pełniła Ewa Drzewiecka nauczycielka tej szkoły.

- Finalistą 32. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej została Isabella Adriana Karpińska uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, funkcję opiekuna pełniła Alina Suwińska.

 - Dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie uzyskały tytuł finalisty 27. Olimpiady Teologii Katolickiej tj. Zuzanna Czarnomska uczennica klasy II i Monika Judyta Tarnowska uczennica klasy I. Opiekę nad przygotowaniem obydwu uczennic w tym zakresie sprawowała Pani Agnieszka Boniakowska.

Z zakresu przedmiotów zawodowych:

ZS nr 1

- Karolina Chmielak uczennicy III klasy technikum oraz Krystian Kruszewski uczeń III klasy technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie - to Finaliści 12. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyczne ścieżki”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Pod kierunkiem Marka Zimnowodzkiego nauczyciela przedmiotów zawodowych, na zajęciach koła technicznego zbudowali głośnik plazmowy, dzięki któremu można w ciekawy sposób przedstawić zjawiska fizyczne.

ZS nr 2

- Patryk Dębski uczeń III klasy technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza został Finalistą I Edycji Olimpiady Statystycznej Etapu Centralnego w roku szkolnym 2016/2017, opiekunem była Mariola Roman.

- Paulina Brzozowska uczennica II klasy technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza została Laureatką 9. Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, nad przygotowaniem uczennicy pracowała Joanna Szerszeń.

- Ewelina Grzybowska uczennica klasy IV technikum jest Finalistka 41. Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, opiekunem była Małgorzata Czarnecka.

ZS nr 3

 - Marcin Wodowski uczeń III technik mechatronik w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica zajął 3 miejsce i uzyskał tytuł Laureata Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn organizowany przez Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Uczeń otrzymał indeks na ten Wydział Politechniki Warszawskiej. Opiekę nad przygotowaniem sprawował Piotr Praczukowski.

Zawodnicy LKS „MAZOVIA”

- Paulina Rutkowska - III miejsce i brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 17

- Milena Rutkowska –  II miejsce i srebrny medal na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 17

Opiekun trener Marek Sachmaciński

- Patryk Bęben -   III miejsce i brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 17, wystartował w Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 17 zajmując X miejsce

- Patryk Słowikowski - złoty medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

Opiekun trener Wojciech Gesek.

 

Radni podczas sesji wysłuchali informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie w 2016 roku. Przedstawiła je Państwowa Inspektor Sanitarna w Ciechanowie Wiesława Krawczyk.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu, podobnie jak w latach ubiegłych - Pani inspektor uznała za stabilną, co wynika ze skutecznej profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych, prawidłowego rejestrowania zachorowań, monitorowania oraz analizowania bieżącego stanu ewentualnych zagrożeń dla zdrowia publicznego.

W 2016 roku na terenie powiatu nie zarejestrowano zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome, czerwonkę bakteryjną, zakażenia jelitowe wywołane przez E.coli, gronkowcowem, zatruć pokarmowych, zatruć jadem kiełbasianym, zatruć pokarmowych wywołanych przez CI perfrinens, lambiozę, tężec, błonicę, wściekliznę, wirusowe zapalenie mózgu, ani różyczki, odry, wirusowego zapalenia wątroby typy A, B, AIDS, malarii i wielu innych. Nie było też zatruć grzybami, pestycydami, skażoną żywnością i zatruć chemicznych.

Były natomiast zachorowania na krztusiec, zapalenia wątroby typu C, zachorowania na gruźlicę, grypę i zakażenia grypopochodne, na ospę wietrzną, boreliozę. W przypadku tej ostatniej choroby zarejestrowano 22 przypadki, o 8 więcej niż w 2015 roku. Poważnym przypadkiem było zakażenie salmonellą noworodków w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Wojew. W Ciechanowie.

Jeśli chodzi o szczepienia ochronne, to w 2016 roku objęto nimi 17794 osoby, tj. o 285 mniej niż w 2015 roku. Poziom szczepień na terenie powiatu kształtuje się na poziomie 95 proc., co zdaniem Inspekcji Sanitarnej zapewnia tzw. „odporność populacyjną”. Do PIS zgłoszono jeden przypadek podejrzenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Podczas prezentowania informacji, radna Ewa Gładysz zadała pytanie dotyczące przypadków wykorzystywania jaj po okresach ważności do spożycia, do produkcji proszków jajecznych, które są wykorzystywane w przemyśle spożywczym (bulwersujący proceder pokazano w ubiegłym tygodniu w reportażu jednej z telewizji). Inspektor Sanitarna Wiesława Krawczyk poinformowała, że na terenie powiatu ciechanowskiego nie stwierdzono takich praktyk.

Podczas obrad radni przyjęli protokół z XXIV sesji Rady Powiatu i wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Głos zabrał ppłk Dariusz Rewak – zastępca dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Zastępca dowódcy poinformował o rozpoczęciu prac remontowych w obiektach ciechanowskiej jednostki wojskowej oraz o tworzeniu brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W tej chwili sztab MBOT mieści się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Orylskiej w Ciechanowie.

Interpelacje i zapytania zgłoszone przez radnych dotyczyły: informacji o braku wsparcia finansowego samorządu miasta Ciechanów w organizację Festiwalu Teatralnego Dionizje 2017, co stawia pod znakiem zapytania kontynuację tego wydarzenia artystycznego (radny Stanisław Kęsik) i propozycji nagrodzenia uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem bezpłatnym korzystaniem z miejskich obiektów rekreacyjnych w czasie wakacji.

Odpowiadając na zapytania, starosta Sławomir Morawski powiedział, że interpelacja dotycząca wsparcia finansowego festiwalu Dionizje zostanie skierowana do prezydenta miasta, natomiast kwestia nagrodzenia uczniów bezpłatnym wejściem na obiekty sportowe w mieście zostanie rozważona przez Zarząd Powiatu.

Jednym w ważnych punktów sesji było rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok

- i zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednomyślnie.

Podczas sesji (w punkcie sesji - Wolne wnioski i oświadczenia), radna Agnieszka Bukowska poinformowała, że dotarły do niej informacje o likwidacji w ciechanowskim SzpitaluWojewódzkim usług medycznych z zakresu chirurgii urologicznej i Hospicjum dla chorych. Zdaniem radnej obie formy pomocy chorym są niezwykle ważne i ich likwidacja budzi niepokój wśród pacjentów i załogi szpitala.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski podziękował Zarządowi Powiatu i Powiatowemu Zarządowi Dróg za przebudowę ulicy Głównej w Gąsocinie, która jest ważną ulicą w miejscowości i jej remont ułatwi przejazd mieszkańcom.BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony