Joanna Potocka-Rak nowym starostą ciechanowskim, wicestarostą - Stanisław Kęsik

Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego Rady, starostę, wicestarostę i pozostałych członków Zarządu Powiatu

Ilustracja do artykułu rada_powiatu1.jpg

Foto: Rada Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Otwarcie obrad

Inauguracyjną sesję Rady Powiatu, 21 listopada br. otworzył radny senior – Sławomir Morawski, który powiatał radnych i zaproszonych gości.

Następnie 21 radnych złożyło ślubowanie.

Wybór prezydium Rady Powiatu

Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Jedynym zgłoszonym kandydatem był dotychczasowy starosta Sławomir Morawski, który w głosowaniu tajnym otrzymał 19 głosów-za, przy 1 głosie przeciwko i 1 wstrzymującym się i to on pokieruje Radą Powiatu przez najbliższe 5 lat.

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu, także wybranymi w głosowaniu tajnym zostały: Zenona Ewa Babicz (14 głosów-za, 7 przeciwko) i Jolanta Teklińska (12 głosów-za, przy 8 przeciwko i 1 wstrzymującym się).

Wybór starosty

Później radni przystąpili do wyboru starosty. Zgłoszona została jedyna kandydatka Joanna Potocka-Rak, która w tajnym głosowaniu otrzymała 14 głosów-za, przy 7 głosach przeciwko.

Wybór wicestarosty

Radnym zgłoszonym na wicestarostę został Stanisław Kęsik, który otrzymał 13 głosów –za, przy 7 przeciwko i 1 wstrzymującym się.

Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu

Podczas dzisiejszej sesji wybrano też członków Zarządu Powiatu, którymi zostali:

-Wojciech Rykowski (etatowy członek Zarządu, który otrzymał 13 głosów –za, przy 7 przeciwko i 1 wstrzymującym się),

-Adam Krzemiński (nieetatowy członek Zarządu; 13 głosów - za, 7 przeciwko i 1 wstrzymujący się)

-Stefan Żbikowski (nieetatowy członek Zarządu; 15 głosów-za, 6 przeciwko).

Nad wyborami czuwała Komisja Skrutacyjna, w której pracowali radni: Barbara Kornatowska, Wiesław Balcerzak i Cezary Chodkowski.

Wybór komisji stałych Rady Powiatu

Ostatnimi punktami pierwszej sesji był wybór członków Komisji stałych Rady Powiatu oraz ich przewodniczących:

  • Komisji Budżetowo-Finansowej, której przewodniczącym został Przemysław Zadrożny,
  • Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rodziny, Pomocy Społecznej i Promocji Zdrowia, której przewodniczącym został Cezary Chodkowski,
  • Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony środowiska, której przewodniczącym został Andrzej Kaluszkiewicz.

Komisje Rewizyjna oraz Skarg, Wniosków i Petycji zostaną powołane na kolejnej sesji.

Nowością w VI kadencji Rady Powiatu jest elektroniczne głosowanie radnych w głosowaniach jawnych oraz transmisja na żywo relacji z przebiegu obrad. Transmisję i retransmisję można zobaczyć na stronie internetowej powiatu ciechanowskiego www.ciechanow.powiat.pl

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony