Obrady Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 28 października 2020 roku w siedzibie Starostwa pod przewodnictwem Stanisława Kęsika - Wicestarosty Ciechanowskiego obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

IMG-4981.jpg

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowi,  Policji, Państwowej Straży Pożarnej  oraz 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie.
Przedmiotem prac zespołu była sytuacja epidemiczna na terenie powiatu ciechanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" .
W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację epidemiczną w tej jednostce i wypracowano kierunki działań oraz sposoby zabezpieczenia osobowego i materiałowego.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony