Odbyła się IV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

28 stycznia br. odbyła się IV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Ilustracja do artykułu sesja 28.01.jpg

Radni przyjęli pięć uchwał w sprawach:

- przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”
   (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Ciechanowskiego instrumentem płatniczym (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- zmiany uchwały Nr VI/1/7/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r.   w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego (za: 18, przeciw: 0, wstrzymało się: 1).

 

Radni rozpatrzyli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski,  z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli  w danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, ustalonych w danym roku.

W kolejnym punkcie sesji radni rozpatrzyli sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.

Zgłoszone interpelacje przez radnych dotyczyły:

- remontu drogi Juliszewo – Żeleźnia oraz przebudowa drogi w Woli Młockiej w gminie Glinojeck;
- remontu drogi w Szulmierzu i drogi na odcinku Regimin-Klice w gmine Regimin.

Radni zapoznali się także z informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego w 2017 roku przedstawiona przez p.o. kierownika działu inspekcji Panią Małgorzatę Pałkę oraz z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2019 rok.

Wyjątkowym punktem w trakcie sesji było podziękowanie Starosty Joanny Potockiej-Rak za dotychczasową pracę na stanowisku  nadleśniczego  odchodzącemu na emeryturę Panu Wojciechowi Kamińskiemu.

Relacja z IV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=YBkC2TVPMrE

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 25 marca 2019 roku, o godz. 10.00.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony