Logo Komunikacja Bez Barier

Odbyła się IV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

28 stycznia br. odbyła się IV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Ilustracja do artykułu sesja 28.01.jpg

Radni przyjęli pięć uchwał w sprawach:

- przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”
   (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Ciechanowskiego instrumentem płatniczym (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego (za: 19, przeciw: 0, wstrzymało się: 0);

- zmiany uchwały Nr VI/1/7/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r.   w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego (za: 18, przeciw: 0, wstrzymało się: 1).

 

Radni rozpatrzyli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski,  z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli  w danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, ustalonych w danym roku.

W kolejnym punkcie sesji radni rozpatrzyli sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.

Zgłoszone interpelacje przez radnych dotyczyły:

- remontu drogi Juliszewo – Żeleźnia oraz przebudowa drogi w Woli Młockiej w gminie Glinojeck;
- remontu drogi w Szulmierzu i drogi na odcinku Regimin-Klice w gmine Regimin.

Radni zapoznali się także z informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego w 2017 roku przedstawiona przez p.o. kierownika działu inspekcji Panią Małgorzatę Pałkę oraz z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2019 rok.

Wyjątkowym punktem w trakcie sesji było podziękowanie Starosty Joanny Potockiej-Rak za dotychczasową pracę na stanowisku  nadleśniczego  odchodzącemu na emeryturę Panu Wojciechowi Kamińskiemu.

Relacja z IV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=YBkC2TVPMrE

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 25 marca 2019 roku, o godz. 10.00.

Powrót na początek strony