Odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego

Dzisiaj, 27 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Ilustracja do artykułu 8 sesja 6 kadencja.jpg

Podczas sesji radni rozpatrzyli  m.in.:
-  informację Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa  sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 2018 roku,
- informację komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie pn. Analiza działań ratowniczych oraz gotowości jednostek straży pożarnych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku 2018,
- sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

Rozpatrzone zostały  projekty  i podjęto uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,
- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok,
- rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w związku z brakiem skuteczności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w udzielaniu pomocy bezrobotnym,
- zmiany uchwały Nr VI/3/32/3018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Nagranie z sesji dostępne jest pod adresem: https://youtu.be/2UllNPsg24Y

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony