Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 29 marca 2019 r., o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Ilustracja do artykułu posiedzenie_pzzk_29_03_2019.jpg

W posiedzeniu udział wzięło 15 członków Zespołu. Tematyka posiedzenia obejmowała:

  • informację Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nt. planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2019 rok;
  • informację Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. zagrożeń związanych z występowaniem na terenie RP przypadków zarażenia zwierząt wirusem ASF oraz zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa europejskiego i polskiego w tym zakresie;
  • informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. zagrożeń związanych z występowaniem na terenie RP przypadków zarażenia chorobą zakaźną odrą;
  • informację Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. stanu opieki nad osobami bezdomnymi oraz wymagającymi innego wsparcia na terenie powiatu ciechanowskiego.


Spotkanie otworzył Wicestarosta Ciechanowski Pan Stanisław Kęsik, zapoznając zebranych z przebiegiem posiedzenia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii  Pan Mariusz Dobosz zapoznał zebranych z głównymi  przepisami prawa Unii Europejskiej oraz krajowego związanych z zagrożeniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także przedstawił prezentację obszarów zagrożonych na terenie RP.

Pani Wiesława Krawczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zapoznała zebranych z etiologią i możliwymi źródłami i drogami szerzenia się wirusa odry. Stwierdziła, że najbardziej uodporniona w Polsce jest populacja urodzona po 1974 r. oraz osoby, które przebyły chorobę. Omówiła zasady zapobiegania zakażeniom wśród dzieci.

Kolejny temat, sytuację w powiecie ciechanowskim, w zakresie bezdomności, omówiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Karaś. Stwierdziła, że problem bezdomności na terenie powiatu ciechanowskiego nie jest problemem powszechnym, a dotyczy osobnie zamieszkujących w lokalach mieszkalnych. Zapoznała zebranych z rozmieszczeniem na terenie powiatu ciechanowskiego i w powiatach sąsiednich domów pomocy społecznej, schronisk oraz noclegowni prowadzonych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Wystąpienia uczestników posiedzenia na bieżącą podsumowywał Wicestarosta Ciechanowski Stanisław Kęsik.

Na podstawie informacji:
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony