Logo Komunikacja Bez Barier

Oferta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przedszkole specjalne, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, branżowa szkoła I stopnia, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, internat i świetlica - to oferta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.

SOSW reklama 20 mod.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony