Logo Komunikacja Bez Barier

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego

logo 1.jpg
Powrót na początek strony