Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia"

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi zajęcia edukacyjne (teoretyczne i praktyczne) dla przyszłych rodziców z terenu powiatu ciechanowskiego w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia" oraz dokona monitoringu i ewaluacji programu,  z zachowaniem założeń określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 marca 2018 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale  Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia.

MP 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony