Ogłoszenie

o możliwości składania propozycji zadań publicznych do uwzględnienia w Programie Współpracy Powiatu Ciechanowskiego z NGO na rok 2025

2024-07-11-ogłoszenie-NGO-www.jpg

Zgodnie z treścią § 24 Rocznego programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Program)
na rok 2024:

Starosta Powiatu Ciechanowskiego zaprasza

organizacje pozarządowe do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych. Na podstawie zgłoszonych propozycji powstanie projekt Programu na rok 2025, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 lipca br. na adres Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów – z dopiskiem „Propozycja zadań NGO na rok 2025” lub na adres e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl (wiadomość o tytule: Propozycja zadań NGO na rok 2025).

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony