Logo Komunikacja Bez Barier

Ogłoszenie o możliwości składania propozycji zadań publicznych

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych. Na podstawie zgłoszonych propozycji powstanie projekt Programu na rok 2022, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 lipca br.

logo 1.jpg
Powrót na początek strony