Logo Komunikacja Bez Barier

Ogłoszenie o możliwości wpisu na listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu ciechanowskiego do składania kart informacyjnych poradnictwa, które po zweryfikowaniu pozwolą na wpisanie świadczonego przez organizację poradnictwa na listę poradnictwa prowadzoną przez Starostę Ciechanowskiego.

paragraf.jpg
Powrót na początek strony