Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

ogłoszenie.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony