Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do konsultacji projektu Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego dla organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie powiatu ciechanowskiego oraz samorządów uczniowskich i studenckich z terenu powiatu ciechanowskiego.

ogłoszenie.jpg
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony