Został ogłoszony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r.

Ilustracja do artykułu anr-logo-lg.png

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich.

Jego celem jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej, promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także
systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, informacyjny i promocyjny dotyczący rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf


Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania wystawy fotograficznej, podczas której zaprezentuje wybrane prace wyłonione w ramach konkursu.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony