Opieka wytchnieniowa 2024

Od maja do końca 2024 roku Powiat Ciechanowski realizuje zadanie resortowe Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego pod nazwą Opieka wytchnieniowa - Edycja 2024.

2024-04-11-DPS-Kombatant.jpg

Przedmiotem zawartej umowy w tym zakresie  jest realizacja w 2024 r. przez Powiat zadania jakim jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm. poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.


Jednostką realizującą Program Opieki wytchnieniowej- edycja 2024 w Powiecie Ciechanowskim jest DPS Kombatant w Ciechanowie.

 

2024-04-11-DPS-Kombatant-dof.jpg

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony