Oficjalne ich przekazanie odbyło się w Urzędzie Gminy

Jednostki otrzymały sprzęt ratowniczy i wyposażenie

Ilustracja do artykułu osp_sprzet.jpg

Gmina Ciechanów otrzymała blisko 32 tysiące zł dofinansowania, przy 1% wkładzie własnym.

Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono m.in. specjalistyczne latarki, detektory napięcia, podpory do stabilizacji pojazdu po wypadku, sprzęt do oznakowania terenu akcji czy agregat prądotwórczy.

Nowy sprzęt trafił do druhów z OSP Modła, OSP Gąski i OSP Rydzewo.

Zakup był możliwy dzięki środkom z Ministerstwa Sprawiedliwości, przyznanym w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

(Info i fot. UG Ciechanów)

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony