Otwarty konkurs ofert

Na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na rok 2020

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na podstawie art.11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony