Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Ilustracja do artykułu konkurs_2017_pomoc_prawna_ogloszenie.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Oferty należy składać w terminie 14.09.2017r. - 06.10.2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, pokój 108 I p. bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres. Ogłoszenie o konkursie, druk oferty oraz sprawozdania dostępne są na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na tablicy ogłoszeń.

 

Do 6 października 2017 roku trwa nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizacje w 2018 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulamin naboru, formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

MP

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony