Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg


W 2018 roku wspierane będą następujące rodzaje zadań:

1. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
52 000,00 zł (wykonanie 2017 r. –41 500,00  zł,)  w szczególności:

  1) Organizowanie festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw,
  2) Wydawanie książek i publikacji poświęconych tradycji, kulturze lub historii ziemi ciechanowskiej i jej mieszkańców służących edukacji publicznej.
                         
2. Zadania w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej
86 000,00 zł (wykonanie 2017 r. –86 000,00 zł) w szczególności:

  1) Organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży  w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”,
  2)  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych,
  3) Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego.

   Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecanych organizacjom pozarządowym.

Termin składania ofert upływa z dniem 9 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie, wraz z wzorami dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Otwarty konkurs ofert w 2018 roku

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony