Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie.

Oferty należy składać w terminie 29.10. 2018 r. - 23. 11.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój 108 I p. bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w dziale Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   Biuletynu Informacji Publicznej.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony