Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg


Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zlecanych organizacjom pozarządowym.

W 2019 roku dotacje przyznane zostaną na następujące rodzaje zadań:

1. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 54 000,00 zł,
    w tym:
    1) Organizowanie festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw,
    2) Wydawanie książek i publikacji poświęconych tradycji, kulturze lub historii ziemi ciechanowskiej i jej mieszkanców służących edukacji publicznej.

2. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 88 000,00 zł
    w tym:
    1) Organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach "Igrzysk młodzieży szkolnej",
    2) Szkolenie sportowe dzieci i młodzeży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych,
    3) Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego.

Termin składania ofert upływa z dniem 8 lutego 2019 roku.

Szczegółowe zasady składania ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Otwarty konkurs ofert w 2019 roku

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony