Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia".

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi zajecia edukacyjne (teoretyczne i praktyczne) dla przyszłych rodziców z terenu powiatu ciechanowskiego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia" oraz dokona monitoringu i ewaluacji programu, z zachowaniem założeń określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2017 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z wzorami dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Otwarty konkurs ofert.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony